Les om oss

For alle som driver næring, lag eller forening i Aurskog

Vår Visjon

Aurskog Næringsforening er en medlemsorganisasjon for næringsliv med postadresse 1930 Aurskog i Aurskog-Høland kommune.

Ivareta og utvikle

Vi skal ivareta og utvikle lokale næringspolitiske interesser og være et tydelig talerør på vegne av våre medlemsbedrifter.

Attraktivt lokalmiljø

Gjennom dette formålet skal vi bidra til å skape et attraktivt lokalmiljø for tilflytting, rekruttering, næring, handel og opplevelse.

Vi tilbyr

Møteplasser, kurs, sosiale arenaer, kompetanseheving og bransjenettverk. Vi jobber med saker som spenner fra daglige forretningsmuligheter og utfordringer, infrastruktur, samfunnssaker og bærekraft, til langsiktig strategisk planlegging for næringslivet.

Lokal næring

Aurskog Næringsforening fremste fokusområde er å utvikle det lokale næringslivet i Aurskog. For å oppnå dette har vi en tett og god dialog med kommunen og Aurskog-Høland Utvikling.

FOR HVEM?

Aurskog Næringsforening skal være en sosial og faglig utviklende møteplass for all næringsvirksomhet med postadresse 1930 Aurskog.

vAREHANDEL

De som selger produkter lokalt i butikker eller på nett.

Primærnæring

Primærnæringen – landbruk og skogbruk.

Tjenester og service

De som selger tjenester lokalt – for eksempel bank og forsikring, tannleger, transport, biltjenester, advokater, økonomi- og regnskapstjenester.

INDUSTRI OG NÆRING

Industribedrifter og andre som selger produkter nasjonalt eller internasjonalt.

VÅRT FOKUSOMRÅDE

Aurskog Næringsforening skal bidra til bedre rammebetingelser, flere etableringer og mindre pendlerandel.

Samarbeid

Vi skal bidra til at næringsdrivende blir bedre kjent, skaper samarbeid, faste møteplasser, og utvikling av næring.

Arbeidsplasser

Vi skal bidra til at det skapes flere arbeidsplasser i Aurskog og i Aurskog-Høland kommune.

ivareta og utvikle

Vi skal ivareta og bidra til å utvikle eksisterende næringsliv.

Tilrettelegge

Vi skal tilrettelegge for nyetableringer og vekst.

Resume

02

Curriculum Vitae

About

Photographs by Alex Fold capture the personal connections between people and nature. His work has been shown in museums and published in magazines across the world.

Experiences

Freelance Photographer

2014 - today

Ecommerce Designer

2012 - 2013

Game Illustrator

2007 - 2011

Adobe Expertise

Photoshop

Expert

Illustrator

Expert

Lightroom

Expert

InDesign

Proficient

Other Expertise

Webflow

Proficient

Figma

Proficient

Hard Skills

Design Thinking

User Experience Research

User Interface Design

Project management

Programming languages

Soft Skills

Time management

Communication

Creative

Empathy

Language

English  🇺🇸

Native

German  🇩🇪

Intermediate

Graaf Photography Webflow CMS Template Image

Professional photographer

at your service

Hire me

Graaf Photography Webflow CMS Template Image

5M

Views

10k

photos

20k

Sales

Graaf Photography Webflow CMS Template Image