BLI MEDLEM

Bli medlem

Bli med på laget!

Aurskog Næringsforening er en organisasjon for alle som driver en eller annen form for næring, lag eller forening i Aurskog. Gjennom ditt medlemskap er du med i et felleskap som jobber kontinuerlig for at det skal være best mulig å bo og jobbe i Aurskog. Næringsforeningen ledes av et styre valgt av et årsmøte, som er genuint interessert i det beste for bygda vår.

Vi står bak og støtter opp om flere arrangementer gjennom året som fremmer aktivitet og trivsel, som Aurskog Mart´n, julegrantenning, kjerringtorg og handle lokalt kampanjer. I tillegg jobber vi med oppgradering og fremtidig vedlikehold av uteområdene i Aurskog sentrum.

Aurskog Næringsforening samarbeider tett med kommunen og de andre næringsforeningene i Aurskog-Høland kommune gjennom deltakelse i Aurskog-Høland Utvikling. Dette gir oss muligheten til å lære av andre og å være med i beslutninger også utenfor Aurskog som påvirker oss. Vi er også høringsinstans når enkelte kommunale beslutninger skal tas, og jobber aktivt med innspill i saker som påvirker Aurskog. Som for eksempel kommunal næringsstrategi og kommuneplan.

Som medlem inviteres du til jevnlige medlemsmøter med ulike temaer, nyttige kurs og felles markedsaktiviteter. Medlemskap i Aurskog Næringsforening er nyttig både faglig, økonomisk og sosialt for deg som næringsdrivende. Sammen er vi sterkere.

Aurskog næringsforening har følgende kontingentsatser:
Omsetning under 1 million kroner 1.000
Omsetning 1-3 millioner kroner 3.000
Omsetning 3-5 millioner kroner 4.500
Omsetning over 5 millioner kroner 5.000

Velkommen til oss! Du hører fra oss så fort søknaden er blitt behandlet!

OOOOOPS! Her ser det ut til at noe har gått galt, vennligst prøv igjen senere eller ta kontakt med oss over mail.